Your cart
关闭替代图标
*NEW - Headband Wigs *新的 - 头带假发!

巴西黑红衣束捆绑交易

4 Reviews
| 6回答了问题

114.00美元

长度:
12“ - 14” - 16“
14“ - 16” - 18“
16" - 18" - 20."

巴西黑红衣束捆绑交易

巴西AFRO Kinky Bundle优惠(3)每个包装捆绑。毛发延伸可以着色并设计为您所需的外观。

  • 长度:  14" - 20."
  • WEFTS:  机器双针脚
  • 风格:  Afro Kinky
  • 捆绑:  三个每包交易
  • 重量:  每捆 - 100克/ 3.5盎司 - 300克/ 10.5盎司
  • 染色:  可以举起#27