Your cart
关闭替代图标
*NEW - Headband Wigs *新的 - 头带假发!

巴西宽松波束捆绑交易

34 Reviews
| 5回答了问题

$ 101.00

长度:
10“ - 12” - 14“
12“ - 14” - 16“
14“ - 16” - 18“
16“ - 18” - 20“
18“ - 20” - 22“
20“ - 22” - 24“
22“ - 24” - 26“
24“ - 26” - 28“
26“ - 28” - 30“
28“ - 30” - 32“

巴西宽松波束捆绑交易

巴西宽松波束捆绑优惠(3)每个包装捆绑。毛发延伸可以着色并设计为您所需的外观。

  • 长度:  10" - 32"
  • WEFTS:  机器双针脚
  • 风格:  Loose Wave
  • 捆绑:  三个每包交易
  • 重量:  每捆 - 100克/ 3.5盎司 - 300克/ 10.5盎司
  • 染色: 可以举起#27