Your cart
关闭替代图标_浙江体育彩票官网
*NEW - Headband Wigs *新的 - 头带假发!

Kinky直束交易

12 Reviews
| 2回答了问题

$ 125.00

长度:
16“ - 18” - 20“
18“ - 20” - 22“
20“ - 22” - 24“
22" - 24" - 26."

Kinky直束交易

巴西Kinky直线捆绑交易(3)捆捆/包装。 Kinky直捆捆绑在于,具有色彩和风格的能力。维护简单而柔滑,在捆绑交易中鲍勃或长长度最多可达26英寸。

  • 长度:  16" - 26."
  • WEFTS:  机器双针脚
  • 风格:  Kinky Straight
  • 捆绑:  三个每包交易
  • 重量:  每捆 - 100克/ 3.5盎司 - 300克/ 10.5盎司
  • 染色: 可以举起#27