Your cart
关闭替代图标_浙江体育彩票官网
*NEW - Headband Wigs *新的 - 头带假发!

马来西亚体波浙江体育彩票官网交易

48 Reviews
| 9回答了问题

$76.00

长度:
10“ - 12” - 14“
12“ - 14” - 16“
14“ - 16” - 18“
16“ - 18” - 20“
18“ - 20” - 22“
20" - 22" - 24."

马来西亚体波浙江体育彩票官网交易

马来西亚体波浙江体育彩票官网交易(3)每包装浙江体育彩票官网。身体波束是真实的,具有色彩和风格的能力。维护简单,体波非常适合浙江体育彩票官网交易中的鲍勃或长长度长达24英寸。 

  • 长度:  10" - 24."
  • WEFTS:  机器双针脚
  • 风格:   Body Wave
  • 浙江体育彩票官网:  三个每包交易
  • 重量:  每捆 - 100克/ 3.5盎司 - 300克/ 10.5盎司
  • 染色:  可以举起#27