Your cart
关闭替代图标
*NEW - Headband Wigs *新的 - 头带假发!

越南自然波浪捆绑捆绑交易

20 Reviews
| 4个问题

$ 133.00

长度:
10“ - 12” - 14“
12“ - 14” - 16“
14“ - 16” - 18“
16“ - 18” - 20“
18“ - 20” - 22“
20" - 22" - 24."
22“-24” - 26“

越南自然波浪捆绑捆绑交易

越南天然波浪发射来自越南的农村。头发非常厚,可以从其自然状态着色。这是最好的质量头发,你将通过手指。

  • 长度:  10" - 24."
  • WEFTS:  机器双针脚
  • 风格:  Natural Wavy
  • 捆绑:  三个每包交易
  • 重量:  每捆 - 100克/ 3.5盎司 - 300克/ 10.5盎司
  • 染色: 可以举起#613