Your cart
关闭替代图标
*NEW - Headband Wigs *新的 - 头带假发!

巴西宽松波纹

41 Reviews
| 4个问题

$30.00

长度:
10"
12"
14"
16"
18"
20"
22"
24"
26"
28"
30"
32"

巴西松散波发延伸有机身波的波纹,但扭曲!这种疯狂的风格对于寻找具有松散卷发的大浪来说是非常棒的。

  • 头发长度:  10" - 32"
  • 发龙头:  机器双针脚
  • 发型:  Loose Wave
  • 重量:  100 grams / 3.5 oz
  • 头发等级: 8A
  • 发色: Natural 1B
  • 染色: Can lift to a #27