Your cart
关闭替代图标
*NEW - Headband Wigs *新的 - 头带假发!

马来西亚体波发延长

88 Reviews
| 4个问题

$22.00

长度:
10"
12"
14"
16"
18"
20"
22"
24"

我们的批发马来西亚身体波浪发延长对您来说是一个很好的交易&您的客户!这是一系列100%的人类发延长,我们保证为立即运输。

  • 发型: 100%人头头发编织
  • 头发长度:  10" - 24."
  • 头发纬纱:  机器双针脚
  • 发型:  Body Wave
  • 头发重量:  100 grams / 3.5 oz
  • 头发等级:  7A
  • 发色: Natural 1B
  • 染色: Can lift to a #27